Saker

 1. Setting av møtet
 2. Konstituering av hovudstyret
 3. Søknad om støtte frå alpingruppa
 4. Skriv og meldingar
  1. Gruppene orienterar
  2. Økonomi
  3. Medlemskontingent
  4. Rehabilitering av klubbhuset
 5. Klubbkolleksjon med Umbro og Chatlet
 6. Dugnad på Klenkarberget.
 7. Fotballgruppa
 8. Langrennsgruppa
 9. 17. mai