Tysdag 26. mars kl 19 har Haugen IL årsmøte i klubbhuset.

Saker

  1. Årsmøtesaker
  2. Innkomne saker

Saker som skal handsamast på årsmøtet må være i styrets hende innan 12. mars.

Saker kan sendast til vår postadresse:
Postboks 137, 6771 Nordfjordeid,
leggast i idrettslagets postkasse
eller sendast elektronisk til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sakliste og sakspapir blir lagt ut på vår nettside.

Styret